Wipoz Gebruiksvoorwaarden

Over de website wipoz.fr

De website wipoz.fr is eigendom van Wipoz SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 70.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van RENNES onder het nummer 834 579 427, met maatschappelijke zetel te 11, rue du bois de Soeuvres – 35770 VERN-SUR-SEICHE.

Publicatiemanager: Samuel Clanchin
Contact: info@wipoz.be
Telefon: + 33 (0) 6 48 34 98 81

De Wipoz-site wordt gehost op servers in Europa door OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, Frankrijk.

Algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken stemt u in met de Algemene voorwaarden en disclaimer. U verbindt zich ertoe deze site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door de wet of door de wettelijke en contractuele kennisgevingen. Als u een onregelmatigheid constateert of als u contact wilt opnemen met de beheerder van de site, kunt u contact opnemen met: contact@wipoz.fr

Inhoud

De informatie op wipoz.fr is louter informatief. WIPOZ kan niet garanderen dat de op de site gepubliceerde informatie juist, volledig of up-to-date is. De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze site kan periodiek worden gewijzigd en zal in nieuwe edities worden opgenomen. WIPOZ kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten en diensten die op deze site worden beschreven. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, overdracht of wijziging van de site of de inhoud ervan, via welk procédé en op welke drager dan ook, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, of van de informatie die erop wordt onthuld, maakt de gebruiker aansprakelijk en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Inhoud van andere websites integreren

De site wipoz.fr geeft toegang tot andere sites via hyperlinks. Aangezien WIPOZ niet de beheerder is van deze sites, kan het de inhoud ervan niet controleren. Bijgevolg kan WIPOZ in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die op deze manier toegankelijk zijn, noch voor het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of elk ander proces dat door deze sites met hetzelfde doel wordt gebruikt. Elke publieke of private site mag zonder voorafgaande toestemming een link naar de site wipoz.fr plaatsen op voorwaarde dat: – de pagina’s van wipoz.fr niet ingebed zijn in de pagina’s van een andere site. – alleen de hoofd URL wordt gebruikt: www.wipoz.fr

Cookies

Gebruikers worden geïnformeerd dat wanneer ze de site bezoeken, er automatisch een cookie op hun browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot het surfen van de gebruiker op de site. Het doel van het gebruik van deze cookies is om bezoekersaantallen te analyseren, de grootte van het publiek te meten, enz. om de kwaliteit van de site te verbeteren. Met de browserinstellingen kunt u op de hoogte worden gesteld van de aanwezigheid van cookies en deze zo nodig weigeren.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 wordt de gebruiker geïnformeerd dat de informatie die hij verstrekt via de formulieren op de site nodig is om te reageren op zijn verzoek en uitsluitend bestemd is voor WIPOZ, die zich ertoe verbindt deze informatie niet door te geven aan derden. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij het recht heeft om de hem betreffende gegevens in te zien en te corrigeren door contact op te nemen met WIPOZ – 11, rue du Bois de Soeuvres, 35770 – Vern-sur-Seiche, of door gebruik te maken van ons contactformulier. Als de gebruiker geen nieuwe verzoeken meer wenst te ontvangen, moet hij/zij een verzoek indienen bij WIPOZ.