Phone Mockup 03
Wipoz! digitaal certificaat van voltooiing

Acceptatie van het werk

Hoewel het soms over het hoofd wordt gezien is de oplevering van het werk een belangrijke fase in het bouwproces, die de voltooiing van het werk en het begin van de garanties markeert. Het is in dit stadium dat de klant, als opdrachtgever, het afgewerkte werk bekijkt in aanwezigheid van de plaatser of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het werk, ook bekend als de projectmanager.

Het belang van werkaanvaarding en het CVV

De oplevering van het werk is een essentiële fase die zo snel mogelijk na de voltooiing van de werf moet worden uitgevoerd en liefst voordat de klant de oplevering in bezit neemt. Als er andere mensen op de werf aan het werk zijn, is het aan te raden om de oplevering op te nemen voor ze vertrekken. Als het werk nog niet volledig af is, kan een voorlopige oplevering worden uitgevoerd.

Het Certificaat van Voltooiing (CVV) is het document dat deze aanvaarding formaliseert. Het certificeert dat het werk naar behoren is uitgevoerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is. Als er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het CVV als ongekwalificeerd beschouwd en ontslaat het het bedrijf van zijn verplichtingen tegenover de klant. Als er echter zichtbare gebreken worden geconstateerd, moet de klant deze op de CVV vermelden, waardoor het bedrijf zich verplicht om deze binnen een overeengekomen termijn te corrigeren.

Het WIPOZ! Certificaat van Voltooiing (CVV) biedt aanvullende informatie voor een gedetailleerde documentatie en een nauwkeurig beheer van de overdracht van het werk. Deze omvatten de inventaris van de inrichting vóór de plaatsing, alle details van de uitgevoerde werkzaamheden, de mogelijkheid om service na verkoop te bieden, de opmerkingen van de plaatser van het bedrijf, de beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden door de klant en een overzicht van het eventuele openstaande saldo. Dit alles wordt aangevuld met foto’s. Deze functies maken het gemakkelijker om het werk te beheren, zorgen voor een vlotte communicatie tussen de betrokken partijen en garanderen de tevredenheid van de klant en de kwaliteit van de geleverde diensten.